!!! POZOR, nezaměňovat se společností PPbau services s.r.o., IČ 05911273. Jedná se o firmu s rozdílným IČ, jednatelem a chováním! Nemá s naší společností nic společné!!!

Servis, údržba, realizace a rekonstrukce střech

Nabízíme kompletní servis v oboru střech a hydroizolací, náš odborný technik vás navštíví, poradí a nabídne řešení.

Nabízené služby

O společnosti

Společnost PPBAU servis eu s.r.o. se specializuje na pravidelnou a kompletní údržbu plochých střech, údržbu v průběhu záruky a pozáruční servis. Pracovníci, kteří provádějí údržbu a kontrolu střech, jsou v oboru hydroizolací dlouhá léta, takže dokážou při každé kontrole diagnostikovat a analyzovat největší úskalí, problémy, chyby nebo poškození.

Ke každé střeše by měl být zpracován plán kontrol, údržby a obnovy. Tento plán by měl být vymezen v návodu na užívání střešní konstrukce. Ačkoliv se na první pohled zdá vyčištění a údržba střechy jednoduchá a vy máte pocit, že údržbu a kontrolu zvládnete i sami, je lepší obrátit se na odbornou firmu. Díky propracované metodice a kvalitním technickým zařízením zajistí rychlé a odborné zhodnocení stavu střechy, provedení všech potřebných prací a dokáže udržovat střechu v mnohem lepším stavu.

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních materiálů se odvíjí od kvality prvotní realizace střešního pláště a provedení návaznosti na sousedící konstrukce a ukončení hydroizolace (prostupy, atiky), dodatečných zásahů do střešního pláště a pravidelné odborné údržby.

Naše stavební činnost je zaměřená na realizace a rekonstrukce staveb občanské vybavenosti a částí průmyslových staveb. Od svého vzniku realizujeme zakázky ke spokojenosti zákazníků, s profesionálním přístupem a kvalitou tak, abychom k sobě našli cesty i v budoucnu.

Filozofie úspěchu a dosažení cílů dlouhodobé prosperity a rozvoje společnosti jdou u nás ruku v ruce s důsledným sledování kvality díla, za neustálého zkoumání potřeb a naplnění očekávání zákazníků.

Budujeme dlouhodobé dobré vztahy se zákazníky i dodavateli a se všemi partnery jednáme bezproblémově a maximálně vstřícně.

Na základě svých dlouholetých zkušeností s vlastními kvalitními a profesionálními pracovníky, a ve spolupráci s dlouholetými partnery, provádíme zejména následující činnosti:

Činnosti v oboru stavebnictví (montáže a dodávky na klíč):

  • Střešní konstrukce (ploché střechy)
  • Fasádní systémy (skládané a sendvičové pláště, kontaktní zateplovací systémy)
  • Hydroizolace staveb (spodní stavby, parkoviště, požární nádrže, jezírka, apod.)
  • Střešní světlíky (pásové, bodové, fixní, otevíratelné, apod.)
  • Klempířské konstrukce ( oplechování, svody, žlaby, apod.)

U všech výše uvedených profesí nabízíme:

  • konzultace a poradenství, s následným vyprojektováním požadovaných konstrukcí,
  • spolupráci při prosazení navržených řešení s generálním projektantem stavby,
  • podporu renomovaných znalců v oboru staveb, střech a hydroizolací
  • kvalitní provedení veškerých profesí odborně proškolenými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi.

Mnohaleté zkušenosti

v oboru

Odborná

kvalifikace

Pravidelný

servis dle norem

Vybrané reference

Spolupracujeme